EIND APRIL

 

 

Sisterhood in voorspoed en in verdrietige tijden. Ons Thesauréetje moest voorgoed afscheid nemen van haar geliefde Wiebren. Als blijk van medeleven in deze tijd van afstand heeft een ieder een foto van de rode hoed als eerbetoon op de groepsapp geplaatst .