De intentie was er.. na alle losbandigheid bij het Solexen, zou men zich Adelijk gaan gedragen op deze toch nog mooie vrijdagmiddag.
De gids ( een voormalig onderwijzer) stond stipt om 14.00 uur paraat
Hij was bekend met het fenomeen RED HAT en had dientengevolge de moeite genomen zijn kleding aan te passen in de vorm van een rood jack en zwarte pet met rode klep. Hij verkneukelde zich al over de opmerkingen die hij van de dorpsgenoten zou krijgen, wanneer hij "met zo'n elegant gezelschap" op pad zou gaan. De vleier... Vervolgens ging hij voortvarend van start. Het begon allemaal met de ligging van Beetsterzwaag en omliggende dorpen en het ontstaan van de huidige vorm. Daarna volgde een stortvloed van adelijke namen met bijpassende jaartallen,
de van Lijndens, de van Claesbergens, de Harinxma thoe Slotens, de Lijcklama a Nijeholts etc. etc. Het was een klein maar invloedrijk clubje die Friese Adel in vorige eeuwen.
De gids wees op allerlei gebouwen, al dan niet nog in Adelijke stijl, want ze konden er wat van hoor die luitjes van vroeger. Niet alleen trouwden ze nog al eens onder elkaar. "Neef en nicht vrijt licht" ( in de jaren 1890 tot 1892 trouwden drie zoons van de ene broer Van Harinxma met drie dochters van de andere broer Van Harinxma ), ze braken ook wat huizen af en bouwden weer nieuwe of "bouwden aan beide zijden bij of er bovenop". Veel Adelijks is er eigenlijk niet meer te vinden in het huidige Beetsterzwaag of het moeten de prachtige tuinen zijn .. Franse tuinen en de Roodbaart tuinen. Aanvankelijk ging het er in het gezelschap der Rode Hoeden redelijk Adelijk aan toe, maar na een half uurtje ontstond er toch enige ongedurigheid. Het verkeer in de Hoofdstraat van dit Adelijke dorp is gigantisch, auto's streekbussen, scooters etc. gingen af en aan. En de hoeden maar Adelijk zwaaien natuurlijk. De gids was echter niet van zijn stuk te brengen en wachtte geregeld geduldig tot de achterste rij weer bij de les was. Er werd achterin al aardig gegiebeld en gekwekt , de aandacht verslapte.. zodat sommige "vooraanstaande" hoeden de gids maar adviseerde rustig door te gaan met zijn presentatie anders kwam er nooit een eind aan.
De gids , met zijn onderwijs ervaring was wel gewend aan kletsende en geitende, niet bij de les zijn meiden op de achterste banken in de klas, dus hij nam de raad ter harte, zodat men op tijd bij het kerkhof aantrad. Daar was door de Adel een flink stuk grond van de overheid gekocht voor het graven van een heuse grafkelder. De grafstenen lagen zichtbaar boven op deze kelder. Het verhaal gaat dat een Adelijk mens eens een kijkje in die kelder is gaan nemen om te zien waar hij zou gaan liggen als "ie oet de tied" zou komen.
Nou dat viel tegen, want in de kelder stond een flinke laag water, zodat deze Adelijke figuur, ijlings een afwatering heeft laten aanleggen. Affijn het werd tijd voor koffie in de Tropisch Kas. Door een communicatie stoornis bleek een rondleiding door deze kas niet mogelijk, wat achteraf een gelukje bleek te zijn, want die Kas was een glazen geval ( dat is meestal bij een KAS) van niet groter dan 20 bij 10 meter. Wel vol met prachtige planten etc. Maar om nu daar ook nog eens allerlei exotische namen te moeten leren, was echt te veel van het goede.
Trouwens de koffie was nog niet op of er vond al een afsplitsing plaats, de helft van de hoeden had zich al op slinkse wijze uit de voeten gemaakt om "leuke winkeltjes" te gaan bezoeken.
Een paar fanatiekelingen bleven toch trouw aan het programma en lieten zich inspireren door de mooie planten in de kas en het terrein erom heen.
Het werd zo langzamerhand tijd voor een drankje dus richting pannenkoekenrestaurant. Daar zaten al wat hoeden op het terras druk te wezen.. wat was er aan de hand ?
Gravin Ucks had in een winkel een "VENTJE" ontdekt en voorlopig weg laten zetten, want hoewel voor de helft afgeprijsd, het was nog een behoorlijk bedrag. Dat moest nog wel even in de week gezet worden.
Wat was dat voor "Ventje" Nou er was er een foto van gemaakt. Besloten werd een vergadering te beleggen tijdens de "pannenkoek" teneinde tot een weloverwogen besluit te komen. De meningen liepen uiteen van, "Getver... nee zeg zou ik niet kopen" tot "Te gek, 'k zou ´m zeker meenemen. `Ventje` bleek een zilverkleurig bloot mannetje van ongeveer l meter 20 hoog, met X benen en duivelsoortjes. Zóóó lelijk .. dat ie weer mooi werd. Men kwam niet tot een uitspraak zodat het plan werd opgevat na de pannenkoek (en de nodige wijn), gezamenlijk op te stomen naar de winkel om Ventje in z´n natuurlijke staat te bekijken. Slot van dit dilemma... Ventje werd aangeschaft door gravin Ucks nadat Gelly, hoewel zij niet haar hoedje met voile uit duizend en één nacht droeg, zij toch kennelijk in de veronderstelling leefde op een `souk` te vertoeven, want zij ging aan het ``afdingen`, hetgeen in zo´n Adelijke plaats wel heel ongewoon is. Zó ongewoon dat de eigenaar van deze Adelijke `souk` akkoord ging. Klaziena was van mening dat Ventje minstens een onderbroek aan moest, want zo kon je niet over straat in dit Adelijke dorp... je moet eens weten wat die Adelijke lieden allemaal uitvraten op het gebied van bloot,.. lees de literatuur er maar op na..., maar toch de Adelijke verkoper pakte Ventje warmpjes in.
Vermeld dient nog te worden dat tijdens het `eten` ( waarbij het peil der conversatie weer eens naar een bedenkelijk niveau afdaalde en er veel besmuikt gelachen werd, gelukkig had de uitbater van het etablissement voor een aparte kamer gezorgd, attent natuurlijk maar wij willen liever ` en public`) men Geertje in de Adelstand heeft verheven, zij is nu Barones Geert (tj).
Op de valreep werd l juni uitgeroepen tot `Pieterdag` , men had nl. besloten dat Ventje van nu af door het leven zal gaan als Pieter. Volgend jaar zaterdag l juni dus de verjaardag van Pieter bij
Gravin Ukcs, ijs en weder dienende.
Nou, dat was het weer.
Een Adelijke groet van Lady Luce.